"Ние,  Адвокатите в Белчева & Караджова сме ориентирани към успеха на клиентите си и разбираме, че удоволетвореността им е все още името на играта."

Данъчно Облагане

Планирането на всички корпоративни данъци, данъци върху доходите, ДДС, данъци при източника, дивиденти, и като се има предвид въздействието на данъците върху бизнеса ви, следва да играят съществена роля във всяка финансова стъпка, с която вашата българска фирма се задължава.

MORE

Българското Счетоводство

Противно на популярното схващане, не всички счетоводни услуги, предоставяни от счетоводители в България са едни и същи. Ние вярваме, че повечето от тези консултантски фирми предоставят "основното" на тази услуга, която ние наричаме документооборот за малкия бизнес.

MORE

Българският Адвокат

Българският адвокат е крайъгълен камък на демокрацията и върховенството на правната система. Българският адвокат играе критична роля във функционирането на пазарно-ориентирана икономика, въз основа на правото на частна собственост и свобода за сключване на договор.

MORE

Последни Препоръки

Декември, 2011

Много Надежна Услуга

Надеждени и професионалени услуги, с които е лесно да се работи. Те организираха изцяло нашия бизнес в Пазарджик и в България, като ни помогнаха с всичко . »

Септември, 2011

Най-доброто решение

Те наистина инвестират много, за да ви опознаят повече, вашите нужди, планове и да намерят най-добрите решения. »

Юли, 2011

Върнаха ми мечтите

Обърнах се към тях, когато бях загубил вече надежда.Те не само да намериха правилния път за моите проблеми. Те ми върнха мечтите. »

Още Препоръки

June, 2010

Изключителна компетентност

С моя опит в правната система и занимавайки се с други адвокати, Адвокат Белчева е изключение. »

February, 2010

Горещо Препоръчвам

Силно ви препоръчвам Адвокат Караджова, за да ви представлява. Тя е страхотен човек и ми помогна правейки много трудна ситуация мине гладко. »

January, 2010

Позволете си само този адвокат

Двадесет и пет месеца ад, най-после свърши. Осем платени адвокати и 40.000 евро загубени и пропуснати ползи. »

Сфери на дейност

бизнес, търговски адвокат

Бизнес и Корпоративно Право
Консултиране на търговски дружества, физически лица, и на желаещите да създадат нов бизнес.

Абонаментно обслужване

Адвокат търговско право
Капитализация, реорганизация, пререгистрация, придобиване и сливане на компании.

адвокат недвижими имоти

Право на собственост
Българският адвокат помага на гражданите и бизнеса да догоговарят справедливи сделки.

адвокат договорно право

Адвокат Договорно право
Осигурявайки ви пълна подкрепа в гражданското и облигационно право, ние ви помагаме за защита правата пред всички съдилища и власти. Прекратяване на договори.

Пълен списък на услугите »   Абонаменти »